Danmark åbner

Den gradvise genåbning af det danske samfund fortsætter. Skoler, klubber … caféer m.fl.
Gudstjenesterne genoptages fra og med Kristi Himmelfartsdag – 21. maj – under iagttagelse af sikkerhedsforskrifter. Foruden betjeningen lukkes der 17 kirkegængere ind i Jørsby Kirke, 24 i Ejerslev Kirke og 29 i Sejerslev Kirke. Afspritning af hænder kan foretages inden indgang i kirkerne.


Ladywalk · Agger · 2020

OBS! Arrangementet er udsat til 14. september.
Torsdag, 2. april kl. 19. “Gå i Gang hold fra Mors” mødes i Gadekæret torsdag 2. april til tilmelding + betaling (kontanter) og en gåtur inden Ladywalk i Agger.

Kontakt Annalise, tlf. 9775 1489, eller Niko, tlf. 9775 1526

Affaldsindsamling på nordmors

Søndag 26. april ……. udsat til lørdag 19. september 2020.

Dagen begynder kl. 9 med rundstykker og kaffe på skolen. Derefter vil en koordinator registrere, hvor man gerne vil gå henne. Som noget nyt i år, kommer der en rundt med en trailer, og samler de fyldte sække, så vi ikke skal slæbe på dem. Vel mødt.

Generalforsamling

OBS! Generalforsamlingen Mandag 23. marts 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshuset er aflyst på grund af risikoen for Corona-smitte. Generalforsamlingen vil blive afholdt på et senere tidspunkt. Følg med her og på Facebook/Nordmors Beboerforening.

Brorson

OBS! Arrangementet Torsdag 12. marts kl. 19.00 i Ejerslev Kirke er aflyst på grund af risikoen for corona-smitte.

Fastelavn søndag

Søndag 23. februar · Fastelavnsgudstjenester kl. 10.15 i Ejerslev Kirke og kl. 14.00 i Sejerslev Kirke. Efter gudstjenesten i Sejerslev Kirke er der fastelavnsfest med tøndeslagning i Nordmorshallen.

Se muligheder i landsbyen

Torsdag 20. februar kl. 19.00 · Sejerslev Forsamlingshus
En aften med designeren og foredragsholderen Søren Vester.
Læs mere >