Nordmors beboerforening

Bestyrelsen består af

Formand
Anne Juhl Lauridsen
juhl.lauridsen(at)gmail.com

Næstformand
Anette Stagstrup
anette(at)benefit4u.dk

Sekretær
Poul Bak
poulandreasbak(at)gmail.com

Kasserer
Maria Espe Pedersen

Joan Dvinge Bak

Allan 

Stinne Dissing

Suppleant
Margit Lund
(deltager i møderne)