Generalforsamling

Generalforsamling i Nordmors Kultur- og Aktivitetshus.
Onsdag 22. maj 2019

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetæller

3.  Styregruppens beretning

4.  Regnskab

5.  Indkomne forslag
Forslag skal være formanden (Else Rasmussen  i hænde senest 1 uge før generalforsamling.

6. Valg af styregruppemedlemmer
På valg er:
Jens Kidmose, Erik Nielsen og Knud Mikkelsen  (alle modtager genvalg)

7Valg af 2suppleanter:
På valg er:
Allan Decklis og Flemming Søndergaard  

8.  Eventuelt

Jytte Søndergaard fra Øster Assels vil fortælle om aktiviteter i Borgerhuset og foreningssamarbejde i Øster Assels, og der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål. 

Der serveres kaffe. 

Venlig hilsen Nordmors Kultur- og Aktivitetshus