Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Nordmors Beboerforening mandag den 8. april 2019 kl. 19.30. Aktivitetshuset, Sejerslev.
Beboerforeningen har inviteret Finn Jorsal – tidligere præsident for Cold Hawaii – til at fortælle om tiltaget i Klitmøller.

Generalforsamling i Nordmors Beboerforening

Der indkaldes til Generalforsamling i Nordmors Beboerforening mandag den 8. april 2019 kl. 19.30 i Kultur- og Aktivitetshuset i Sejerslev.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode.
  3. Det reviderede regnskab forelægges.
  4. Forslag fra medlemmer. (Skal være formanden i hænde senest 1. april 2019).
  5. Forslag til foreningens fremtidige arbejde. (Skal være formanden i hænde senest 1. april 2019).
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleanter.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Eventuelt.

I forbindelse med den ordinære Generalforsamling vil tidligere rektor for Thisted Gymnasium Finn Jorsal i sin egenskab af tidligere præsident for Cold Hawaii fortælle om tiltaget i Klitmøller, der gjorde den lille fiskerby til en stor succes i et område, der ellers betragtes som udkantsdanmark. Måske kan hans indlæg give inspiration til udvikling af vores eget lokalområde.

Forslag til dagsordenen skal sendes til Poul Bak, Dronningevænget 7, 7900 Sejerslev. poulandreasbak@gmail.com

Venlig hilsen

Poul Bak (Formand)