Aktivitetsoversigt

Arrangementer, møder mv. 2019

dotsFEBRUAR 2019dots

Lørdag 2. februar kl. 18.00 · Dilettantforestilling i Forsamlingshuset, Sejerslev · Efter forestillingen er der stort tag-selv-bord – og herefter musik og dans

Onsdag 6. februar kl. 12.00 · Spisning i Onsdagsklubben · Aktivitetshuset, Sejerslev

Onsdag 13. februar kl. 14.00 · Onsdagsklubben · Aktivitetshuset, Sejerslev · Eske Pedersen, musik

Tirsdag 19. februar kl. 19.30 · Husholdningsforeningen · Besøg på Radio Limfjord i Bjergby · Afgang fra Aktivitetshuset kl. 19.00

Onsdag 20. februar kl. 14.00 · Onsdagsklubben · Aktivitetshuset, Sejerslev · Banko

Onsdag 27. februar kl. 14.00 · Onsdagsklubben · Aktivitetshuset, Sejerslev · Ejvind Thomsen underholder

dotsMARTS 2019dots18. marts · Generalforsamling i beboerforeningen – nu med show
31. marts · Affaldsindsamling 2019

dotsAPRIL 2019dots7. april · Åbne Huse på Nordmors

dotsMAJ 2019dots5. maj · Åbne Huse på Nordmors

dotsJUNI 2019dots2. juni · Åbne Huse på Nordmors

23. juni · Sankthansaften med grill, taler, sang, bål og musik i teltet på Ejerslev Havn.

29. juni · Kræmmermarked og Havnefest, Ejerslev Havn.

dotsAUGUST 2019dots9. og 10. august · Sommerfesten ”Åben By – Vi lukker Sejerslev

dots

 

 

dotsJANUAR 2019dots

Søndag 6. januar kl. 14.00 · Helligtrekongers søndag i Sejerslev Kirke · Børnegudstjeneste med skolekor. Pizza i Sognehuset

Mandag 7. januar kl. 18.30 · Husholdningsforeningen · Aktivitetshuset · Vi hygger os og spiser sammen
Tilmelding senest 3. januar til Gerda, telefon 9775 1164

Onsdag 9. januar kl. 14.00 · Onsdagsklubben · Aktivitetshuset, Sejerslev · Hygge

Fredag 11. januar kl. 18.30 · Nytårskur · Naturfriskolen, Sejerslev > Facebook

Søndag 13. januar kl. 10.15 · Første søndag efter Helligtrekonger · Jørsby Kirke · Nytårs-/vintertrav

Onsdag 16. januar kl. 14.00 · Onsdagsklubben · Aktivitetshuset, Sejerslev · Morsø Spillemænd

Onsdag 23. januar kl. 14.00 · Onsdagsklubben · Aktivitetshuset, Sejerslev · Østerby Jørgensen

Onsdag 30. januar kl. 14.00 · Onsdagsklubben · Aktivitetshuset, Sejerslev · Hanne og Ib Berg fortæller om deres Islandstur

Torsdag 31. januar kl. 19.00 · Thomas Kingos liv og salmer · Sogneaften i Sognehuset Sejerslev · Alice Madsen fortæller om Kingos liv og virke. Trio Rose spiller og synger for til et udvalg af Kingos smukke salmer. Trio Rose er: Linda Larsen (fløjte), Flora Delcour (violin) og Søren Mønsted (guitar og sang).

dots

 

 

dotsAktiviteter, møder mv. 2018dots
Tirsdag 18. december kl. 10.00 · Julegudstjeneste i Sejerslev Kirke · Børnegudstjeneste med Luciaoptog
Torsdag 13. december kl. 18.30 · Advents- og julefest i Sognehuset, Sejerslev. Ved Kristian Erik Kristensen m.fl., Søndbjerg. Indre Mission i Sejerslev indbyder.
Mandag 10. december kl. 19.00 · Julebanko i Sejerslev Forsamlingshus
5. december kl. 12.00 · Onsdagsklubben · Julefrokost · Luciaoptog ved Nordmors Børnekor.
Mandag 3. december · Julehygge i Aktivitetshuset · Husholdningsforeningen.

Torsdag 29. november kl. 19.00 · Nye Salmer · Søren Mønsted og Poul Bak
Sognehuset i Sejerslev.
Lørdag, 24. november kl. 18.00-02.00 · Juleparty i Sejerslev Forsamlingshus. Arrangeret af
Idrætsforeningen og Forsamlingshuset.
Lørdag, 24. november · kl. 11.00-15.30 · Åben skole og Julemarked, Naturfriskolen
Teater, julematiné, julemarked, juleværksted, juleguf, æbleskiver og gløgg
Naturfriskolen, Sejerslev.

21. november kl. 14.00 · Onsdagsklubben · Astrid Glargaard (præst i Nykøbing).
Søndag 18. november · kl. 10.15 · Ejerslev kirke
Jubilæumsgudstjeneste for kirkesanger Jørgen Dinitzen.
Efterfølgende arrangement i Sognehuset i Sejerslev · Menighedsrådet byder på smørrebrød, øl og vand samt kaffe og kage.
Alle er velkomne.
17. – 18. november · begge dage kl. 9-16 · Julemarked · Nordmorshallen
12. november kl. 18.00 · Onsdagsklubben · Besøg på Perlen · M/K aften. Tilmelding.
Lørdag og søndag 10. – 11. november · kl. 10-16 begge dage · Julemarked på Skarregaard
Skarregaard, Feggesundvej 53, 7900 Nykøbing M

29. oktober kl. 19.00 . Husholdningsforeningens generalforsamling . Aktivitetshuset, Sejerslev.
Torsdag 25. oktober kl. 19.00 · Sogneaften · Tapio Juhl – Finland og de finske krigsbørns historie · Sognehuset, Sejerslev.

Søndag 26. august · Nordmors beboerforenings seniorudflugt
Turen går til Energimuseet ved Tange Sø, Ulbjerg Klint ved Lovns Bredning og Brænderiet Limfjorden.
Lørdag 11. august · Åben by – Vi lukker Sejerslev
Lørdag-søndag 11. – 12. august · kl. 10-16 begge dage . Sommermarked på Skarregaard
Feggesundvej 53, 7900 Nykøbing M
Torsdag, 2. august kl. 19.00 · Sommerarrangement i Gadekæret, Sejerslev

25. juli kl. 19.00 · Sejerslev kirke · Louise Jacobsen · sang og musik.

23. juni · Midsommeraften ved Ejerslev Havn
Grillen er klar kl. 18.00 · bålet tændes kl. 20.00.
Onsdag 20. juni kl. 19.00 · Midsommersang i Sejerslev Kirke
Arrangeret af Sejerslev og Ejerslev-Jørsby menighedsråd.
29. maj kl. 19.00 · Generalforsamling i Nordmors Kultur- og Aktivitetshus.

Søndag 22. april · Affaldsindsamling på Nordmors
Vi begynder kl. 9.00 med kaffe og rundstykker på Naturfriskolen.
26. april kl. 18.00 · Nordmors spiser sammen, Gullerup Strand

Torsdag 22. marts kl. 10.00 og kl. 19.00
Orla Frøsnapper · Naturfriskolen
1. marts kl. 19.30 · Sogneaften · En aften med komponist Erik Sommer
Sognehuset, Sejerslev

10. januar kl. 19.00 · møde om fælles markedsføring af erhvervslivet på Nordmors
Rundvisning i Nice 4U, herefter kaffe og møde i Hyggekrogen.dots