Nordmors Kultur og Aktivitetshus

Nordmors Kultur- og Aktivitetshus
Fm. Else Rasmussen
Tlf. 97 75 12 96
nielsjras(at)mail.dk

dots

Aktivitetshuset, generalforsamling 2016

Aktivitetshuset har haft generalforsamling. I den forløbne periode har huset været lånt ud 150 gange. Til efteråret skal der laves en ny sti over græsplænen, da der kommer mange, som ikke er så godt gående. Der kommer også mere udendørs lys.

Bestyrelsen vil gerne sige Gerda Nørgaard tak for hendes indsats i bestyrelsen. Hun er flyttet til Nykøbing og udtrådt af bestyrelsen. Og så vil vi gerne sige velkommen til Niko Pedersen. Bestyrelsen ser nu således ud:
Else Rasmussen, formand.
Knud Mikkelsen, næstformand
Erik Nielsen, kasserer og udlån af huset
Niko Pedersen, sekretær
Else Jensen
Gunna Steenskov
Bent Mikkelsen
Suppleanter: Jens Kidmose og Allan Dechlis

God sommer til alle!