Generalforsamling

Generalforsamling i Nordmors Kultur- og Aktivitetshus

Tirsdag den 29. maj 2018 kl.19.00

Dagsorden.

1.  Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Styregruppens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden (Else Rasmussen) i hænde senest 1 uge før generalforsamling.

6. Valg af styregruppemedlemmer

7. På valg er:
Else Rasmussen, Else Jensen, Gunna Steenskov og Niko Pedersen (alle modtager genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter:
På valg er: Allan Decklis og Flemming Søndergaard
(de modtager genvalg)

9.  Eventuelt

Direktør for Kulturmødet Trine Bang vil fortælle om Kulturmødet, og der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål.

Der serveres kaffe. 

Venlig hilsen
Nordmors Kultur-og Aktivitetshus