Reservebedsteforældreordningen

Supporto e aiuto

Reservebedsteforældreordning på Nordmors

Nordmors Beboerforening har på opfordring undersøgt, om der er behov for en reservebedsteforældreordning på Nordmors. Beboerforeningen har bedt Elinor Brusgaard og Niko Pedersen om at være tovholdere.

Der blev afholdt et opstartsmøde den 3. februar 2016 i Nordmors Kultur- og Aktivitetshus, hvor repræsentanter fra to familier mødte op som interesserede. Derudover havde yderligere to familier telefonisk meldt sig som interesserede i at få reservebedsteforældre.

På mødet blev der bl.a. drøftet, hvilke opgaver, der kunne indgå i ordningen:

  • pasning ved sygdom. (Forældrene tager barnets 1. sygedag, og hvis barnet derefter ikke er rask nok til at komme i børnehave/skole, kan reservebedsteforældrene træde til).
  • akut lægebesøg
  • afhentning i pasningsordning
  • deltagelse i arrangementer for bedsteforældre
  • 2 personer om hver familie (øget fleksibilitet)
  • der skulle ikke være penge i ordningen

Det er lykkedes at finde to personer, som ville være reservebedstemødre. Disse 2 personer er blevet tilknyttet en familie, og der har været afholdt et introduktionsmøde med familier med henblik på at afstemme forventninger til hinanden.

Ordningen er godt i gang.

Vi har desværre ikke kunnet finde reservebedsteforældre til de sidste familier, men skulle der være nogle, som efter at have læst om ordningen er blevet interesserede, så ring til Elinor på tlf. 51514447 eller Niko på tlf. 24838725.

Elinor og Niko