Projekter

HundSoeHundsø
Genetablering af Hundsø – et vådområde på Nordmors. Området består primært af den gamle søbund og er på små 90 ha. Der er genskabt ca. 52 ha sø. Ydermere er der skabt ca. 37 ha sump samt våde og tørre enge/overdrev. Det overordnede mål ved genetableringen af Hundsø hae været fjernelse af kvælstof, fosfortilbageholdelse samt et øget naturindhold i området. Læs mere om projektforløbet >dots
Nordmors_Hanklit_Skarrehage_Feggeklit
Fremtidens Landskaber 
Fremtidens Landskaber er et forskningsprojekt indledt i 2015. Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre borgerinvolverende, sammenhængende og langsigtet planlægning i det åbne land. Gennem projektet ønskes indretningen og brugen af fremtidens danske landskaber bragt på en faglig dagsorden målrettet praktiske planlæggere og studerende.

Morsø Kommune deltager med projektet ”Landskabet på Nordmors”. Gennem projektet ønsker kommunen at udarbejde en helhedsplan for Nordmors, som skal indarbejdes i Kommuneplanen. Planen består af en bosætnings- og turismeplan samt en natur- og landskabsplan. Natur- og landskabsplanen skal indeholde en helhedsorienteret landskabsstrategi, der integrerer molerlandskaber, vådområder og nærrekreative landskaber. Bosætnings- og turismeplanen skal bl.a. beskrive alternative bosætningsformer i det åbne land.

Læs mere om projektet, status, planer, møder/aktiviteter etc. >

dotsEjerslev_Havn_3

Ejerslev_Havn_2015
Stedet tæller · Ejerslev Havn
Det tidligere havnehus ved Ejerslev Havn er renoveret i foråret 2015 og indrettet med formidling og undervisning samt faciliteter for sejlere, lokale gæster og turister. Ejerslev Havn er Mors’ flotteste naturhavn; dertil en hyggelig og moderne lystbådehavn med gode faciliteter. Havnen er også hjemsted for en række lokale fiskere, der herfra sejler ud efter bl.a. sild, ål og hummere. Desuden er der mulighed for ørredfiskeri fra molen. Ved havnen er der en lagune, hvor man selv kan gå rundt ved molerskrænterne og lede efter fossiler. Der er mulighed for en gåtur i området ved de gamle molergrave og rundt om den smukke lagune. Ejerslev Havn er fra 1911 og var tidligere udskibningshavn for moler. Havnen er reetableret som lystbådehavn.

Med kampagnen Stedet Tæller vil Realdania vise nye veje til, hvordan man kan øge livskvaliteten i Danmarks yderområder med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. dots
Sejerslev_ByparkSejerslev Bypark

“Mærk Sundheden” er et projekt, som udsprang af et fremtidsværksted i 2010. En stålsat arbejdsgruppe bestående af Elinor Brusgaard, Anne Grethe Thomsen og Annelise Mikkelsen står bag den lille bypark Gadekæret i Sejerslev. Ud over gadekæret, hvor man kan få pulsen op i op på de opstillede træningsredskaber, omfatter projekt Mærk Sundheden en række afmærkede ruter i Skranderup Skov.