Fremtidens landskaber

Nordmors_Hanklit_Skarrehage_Feggeklit
Fremtidens Landskaber 

Rapporten Fremtidens Lanskaber på Nordmors >

Fremtidens Landskaber er et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre borgerinvolverende, sammenhængende og langsigtet planlægning i det åbne land. Gennem projektet ønskes indretningen og brugen af fremtidens danske landskaber bragt på en faglig dagsorden målrettet praktiske planlæggere og studerende.
Morsø Kommune har deltaget med projektet ”Landskabet på Nordmors”. Gennem projektet er det kommunens ønske at udarbejde en helhedsplan for Nordmors, som skal indarbejdes i Kommuneplanen. Planen består af en bosætnings- og turismeplan samt en natur- og landskabsplan. Natur- og Landskabsplanen skal indeholde en helhedsorienteret landskabsstrategi, der integrerer molerlandskaber, vådområder og nærrekreative landskaber. Bosætnings- og turismeplanen skal bl.a. beskrive alternative bosætningsformer i det åbne land.
I løbet af projektet er beboere og brugere af området blevet inddraget på forskellige måder. I foråret 2015 blev der afholdt en række foredragsaftener med forskellige temaer med relation til området; oplæg af lokale såvel som udefrakommende eksperter. Der er desuden gennemført en landbrugsundersøgelse med fokus på jordfordeling, ligesom der er nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med hver deres udviklingsområde. I efteråret 2015 blev der afholdt to borgermøder med det formål at skabe med en i
ndledende definition og præcisering af vision for Fremtidens landskaber på Nordmors. Møderne i efteråret samt et møde i februar 2016 skal gerne munde ud i en klar vision med rumlige sammenhænge og strategiske projekter.

Rapporten >

Læs mere om optakt og forløbet …
Januar 2016 · Fremtidens landskaber;
oplæg til arbejdsgruppen, v/Steen Folmer Jensen >
Referat og noter fra møde, præsentationer og workshop 19. november 2015 >
Om det indledende arbejde i efteråret 2015 >
Om optakten i foråret 2015 >

Desuden info på Fremtidenslandskaber.ku.dk og på Mors.dk

dots