Program, efterår 2015

I oktober og november 2015 blev der holdt to møder i Aktivitetshuset, Sejerslev

oktober
· Vision, opsummeret af Morsø Kommune (MK)
· Arbejdsmodel, vision, rumlighed og strategiske projekter blev gennemgået af MK
· desuden kommentarer, debat, workshop m.v.
· Introduktion til rumligheder, MK

invitation borgermøde oktober 01 151008.indd

Formål og tidsplan
Indledende definition og præcisering af vision for Fremtidens landskaber på Nordmors. De to borgermøder i efteråret samt et møde i februar 2016 skal gerne munde ud i en klar vision med rumlige sammenhænge og strategiske projekter.

november
Visioner blev præsenteret for et ekspertpanel – som inspiration og indspark til arbejdet med rumligheder og sammenhæng.

februar 2016
Tæt på mål. Præsentation af Vision, Rumligheder og Strategiske projekter.

Mellem de tre møder er der afholdt arbejdsmøder.

Kontaktpersoner i Morsø Kommune:
Anne-Sofie Øberg
aso@morsoe.dk
Therese Agerkilde
tra@morsoe.dk