Referat, møde/brainstorming 10. januar 2018

Referat af Brainstormingsmødet på Nordmors · onsdag 10. januar 2018

Efter en fælles besigtigelse af event-faciliteterne hos 4U på Sejersvej 43 og 41, var vi knap 60, der mødte frem i Skydesalen ved Fritidscenteret, hvor Mona gav kaffe og kage.

De rigtig mange gode idéer og kommentarer blev samlet i følgende overskrifter og arbejdsgrupper:

Markedsføring af Nordmors
Branding, gode historier, tidens ø-bølge, årets landsby, tiltrækning af både turister, erhverv og tilflyttere, 
Så hvad er vores mål og vores værdier? 
Tænk stort: TV(-MV), videoer, YouTube, internet, aviser, radio, skiltning for turister, info-tavler.
Fælles udnyttelse af vores markedsføringskroner.
Gruppens kontaktperson: Tage Andersen træffes på: 24897668
Øvrige tilmeldte p.t.: Olav Kortekamp, John Schneider, Bent Ulriksen, Anette Stagstrup

Fossil- og Molermuseet  · oplevelsescenter og turistmagnet
Tænk stort ift. projektet og kroner, søg f.eks. LAG-midler.
Spændende tiltrækningseffektive aktiviteter, unikke oplevelser og placeringsmuligheder.
Gruppens kontaktperson: Thomas Jensen træffes på: 40963884
Øvrige tilmeldte p.t.: Tage Andersen, Anne Heiberg, Anette Stagstrup

Det blågrønne bælte tværs over Nordmors
Søer og vådområder, regnvandsbassin, grønt bælte, naturen, et gode for både for dyr og mennesker. Turistmagnet med respekt for naturen.
Gruppens kontaktperson: Poul Roesen træffes på 23370970
Øvrige tilmeldte p.t.: Morten Lund, Olav Kortekamp, Thomas Jensen, Karin Andersen, Chr. Østergaard, Anette Stagstrup.

Markedsføring af handelslivet på Nordmors
Fælles skiltning ved indfaldsveje, færgen og havnen. Søg om midler. Fælles Open by Night arrangementer med åbent hus ved gallerier, motionscentre og hos kunstnere. Synlighed af boliger, der er til salg/leje.
Gruppens kontaktperson: Mona Josefsen træffes på 51243203
Øvrige tilmeldte p.t.: Anette Købmand, Gunna, Anette Stagstrup

Fælles kunstudstilling
Mange – både kendte og ukendte kunstnere – kan lave en fælles kunstudstilling
Gruppens kontaktperson: Gunna på 29801174
Øvrige tilmeldte p.t.: May Britt Jørgensen, Diem, Anette Stagstrup

Frem til den 1. februar kan ALLE fortsat melde sig ind i grupperne ved henvendelse til gruppernes kontakt-personer. Jo flere kræfter jo bedre!
Herefter står kontaktpersonerne for at indkalde til det første møde – inden for kort tid – hvor grupperne definerer deres mål, værdier og leveregler, inden de laver en konkret handlingsplan.

Vi holdes informeret om processerne følgende 3 steder: 
• www.nordmors.dk – mail til Anette@Benefit4U.dk
• Facebookgruppen: Nordmors beboerforening – læg gerne selv indlæg op
• Kirkebladet – næste deadline er den 5. marts – Poul Bak: 51521374

Næste fællesmøde afholdes sandsynligvis onsdag 22. august 2018.

Den foreløbige kontaktliste over erhvervslivet på Nordmors gik rundt, og den vil snart komme til at ligge i en opdateret udgave på www.nordmors.dk

Tak for et meget inspirerende og konstruktivt møde!
Anette Stagstrup, 2112 4441, Anette@Benefit4U.dk