Jørsby

Kirke_Sogn_JorsbyJørsby > Aktuelle oplysninger om gudstjenester og arrangementer >
Desuden oplysninger om sognet, præster og kirkefunktionærer,
myndighedsadresser, kirkegården, provstiet og kirkestatistik.
Jørsby Kirke
Strandvænget 41, Jørsby
7900 Nykøbing Mors

Jørsby Sogn er et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970lå det i Morsø Nørre Herred (Thisted Amt). I Jørsby Sogn ligger Jørsby Kirke. I Jørsby Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
• Buksør Odde (areal, bebyggelse)
• Hedegårde (bebyggelse)
• Jørsby (bebyggelse, ejerlav)
• Tamholm (areal)

Sogn.dk/Jørsby