Forsamlingshus på Naturfriskolen Nordmors

Som noget nyt indbyder Naturfriskolens til forsamlingshusaftener. Information om kommende forsamlingshusaftener følger.

Baggrund
Naturfriskolens opgave er at holde skole og give børnene viden, faglige kompetencer, værktøjer, dannelse – den ballast, de hver i sær har brug for i deres liv. Men vi vil og skal mere end det. Vi vil være med til at skabe liv og binde lokalsamfundet på Nordmors endnu mere sammen. Som friskole skal vi følge med tiden – uden at flyde med strømmen. Derfor siger vi også, at vi ’holder’ skole. Vi holder om, holder ud, holder ved, holder fast og holder af vores skole. ’Vi’ er bestyrelse, lærere, ansatte, bagland – skolekreds. Skolekredsen slår kreds om skolen, og en skole er ikke stærkere end det svageste led i kredsen. Vi tror i dag, at børn skal lære det hele i skolen. Men de skal også lære ’noget andet’ – som danner dem og gør dem til borgere. Det er de frie skolers unikke mulighed og største forpligtelse. Specielt i en tid, hvor dette ’andet’ ikke indskrives i undervisningsplaner og ikke udløser taxameter og puljemidler. En fri skole skal være til både gavn og fornøjelse. Den skal oplive og begejstre og skabe legende, begavede mennesker. Det er som Astrid Lindgren siger: ”Der kan ikke tæskes noget som helst ind i børn, men der kan klappes rigtigt meget ud af dem.”

Den første aften fandt sted onsdag den 28. september. Emnet var: Fri skole – fri til hvad? Oplæg: Nicolai Noa, København, herefter musikalsk indslag og debat. Alt sammen selvfølgelig ledsaget af lidt til ganen. Nicolai Noa, der efter studie på statskundskab nu går på det rytmiske musikkonservatorium i København og har gang i en musikalsk levevej, fortalte, hvilken betydning hans friskolegang har og har haft for ham. Efter det musikalsk indslag og kaffen, blev det diskuteret, hvad vi vil med vores friskole. Sammen skal vi nu oversætte de flotte visioner til konkrete hverdagsmål.

Med forsamlingshusaftnerne vil vi også sige TAK til jer, der hjælper os med alt muligt hele tiden.

Naturfriskolen Nordmors >