Kirke- og sogneblad 2 · 2020

Kirke- og sognebladet for april, maj, juni 2020. Med  information om aktiviteter, gudstjenester, sogneaftener, møder mm. Desuden information fra de mange foreninger og klubber, der er aktive på Nordmors.
OBS: På grund af COVID-19 er en del arrangementer i foråret aflyst/udsat.

Læs/hent bladet >