Kirke- og sognebladet

Kirke- og Sognebladet for Sejerslev, Ejerslev og Jørsby udkommer 4 gange om året. Bladet indeholder information om gudstjenester, aktiviteter, sogneaftener og møder. Desuden information fra de mange foreninger og klubber, der er aktive på Nordmors. Læs Kirke- og sognebladet nr. 3/2019 (juli, august, september).