Kirke- og sogneblad

Kirke- og Sogneblad for Sejerslev, Ejerslev og Jørsby udkommer 4 gange om året. Bladet indeholder information om aktiviteter, gudstjenester, sogneaftener, møder mm. Desuden information fra de mange foreninger og klubber, der er aktive på Nordmors.
Læs Kirke- og sogneblad nr. 4 2019 (oktober, november, december).