Sogneaften

Torsdag 19. september 2019 kl. 19.00 · Sognehuset i Sejerslev.
Tidligere redaktør på Morsø Folkeblad, Leif Kristiansen, underholder.