Generalforsamling 2021

Der indkaldes til Generalforsamling i Nordmors Beboerforening  mandag den 31. maj 2021 kl. 19.00 i Kultur- og Aktivitetshuset i Sejerslev (tilmelding nødvendig).

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode

3. Det reviderede regnskab forelægges

4. Forslag fra medlemmer (– skal være formanden i hænde senest den 27. maj)

5. Forslag til foreningens fremtidige arbejde

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Anne, Poul og Margit

7. Valg af revisor og suppleanter

8. Fastsættelse af kontingent

9. Eventuelt.

Forslag til dagsordenen skal sendes til Poul Bak, Dronningevænget 7, 7900 Sejerslev.
e-mail: poulandreasbak@gmail.com

Inden generalforsamlingen vil Thomas Jensen, Ejerslev, fortælle om projektet omkring etablering af et nyt fælles mødested på Nordmors, som skal bygges i forbindelse med Nordmorshallen.  

Kontingent · medlemskab af Nordmors Beboerforening
I denne coronatid kan vi ikke indsamle kontingent, som vi plejer. I stedet opfordrer vi  til, at man indbetaler beløbet til Anette i hendes Nice4U-butik eller evt. til en anden fra bestyrelsen. Man kan også indsætte pengene på foreningens bankkonto: 9133 7609563. I år vil det desuden være muligt at betale kontant ifm generalforsamlingen (ved indgangen). 

Prisen er 50 kr. pr. person og 100 kr. pr. husstand.

OBS. Tilmelding: Af hensyn til serveringen ved generalforsamlingen vil vi gerne have en forhåndstilmelding. Til Anette: 2112 4441 eller til Poul: 5152 1374

Ved mødet vil de gældende corona-restriktioner selvfølgelig blive overholdt.

Pva. Nordmors Beboerforening,

Poul Bak, formand

Hent dagsorden – pdf >