NB Generalforsamling 2020

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Nordmors Beboerforening

Mandag den 24.08.20 kl. 19.00 i Kultur- og aktivitetshus

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode
  3. Det reviderede regnskab forelægges
  4. Forslag fra medlemmer
  5. Forslag om foreningens fremtidige arbejde
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og suppleanter
  8. Fastlæggelse af kontingent
  9. Eventuelt.

Vi slutter aftenen af med kaffe og lidt godt til ganen.

I disse Corona-tider vil vi gerne have tilmelding til aftenen. Tilmelding til Anette Stagstrup på 21 12 44 41.

På forhånd tak
Venlig hilsen
Nordmors Beboerforenings bestyrelse