Nordmors Erhvervsudvikling Aps

Indkaldelse til stiftende generalforsamling
i Nordmors Erhvervsudvikling ApS –
mandag 9. januar 2023 kl. 19.00 på Naturfriskolen Nordmors,
Skolestræde 9, Sejerslev

Salg af 1.000-kroners anparter vil foregå fra kl. 18.00. Stemmeret kræver mindst én anpart

Dagsorden

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Orientering om de politiske tanker på Nordmors
Idégrundlaget for Nordmors Erhvervsudvikling ApS
Vedtægter
Anpartsselskabets fremtidige aktiviteter
Anpartsselskabets økonomi
Valg af bestyrelse
Valg af revisor

Hent dagorden og information / Idégrundlag som pdf-fil >

x

Idégrundlaget for Nordmors Erhvervsudvikling ApS

For at sikre fundamentet for et samfund på Nordmors – også i fremtiden, etableres Nordmors Erhvervsudvikling ApS. Efter etableringen er der mulighed for at søge diverse fonde.

I første omgang skal forholdene for en økonomisk drift af en købmandsvirksomhed sikres.

En købmand skal kunne sidde til leje i tidssvarende og indbydende butikslokaler med lavenergi køl/frys inventar.

Herefter kan der ligeledes laves fundamenter for anden erhvervsudvikling på Nordmors.

Økonomi:

Alle kan erhverve sig anparter for 1.000 kr. stykket.
Alle kan give sponsorater.
Firmaer kan trække sponsorater fra, hvis de får en rimelig modydelse.

Kontonr., der kan benyttes: 9133 1540822

Skriv: dit navn, antal anparter eller donationer

På forhånd tak
Købmands-Projektgruppen

x

Hent dagorden og information / Idégrundlag som pdf-fil >