Kirke- og sogneblad 3 · 2020

Kirke- og sognebladet for juli, august, september 2020. Med  information om aktiviteter, gudstjenester, sogneaftener, møder mm. Desuden information fra de mange foreninger og klubber, der er aktive på Nordmors.

Læs/hent bladet >