Generalforsamling · 7. juni 2021

Generalforsamling i Nordmors Kultur- og Aktivitetshus
Mandag den 7. juni 2021 kl. 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Styregruppens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være formand Else Rasmussen i hænde senest en uge før generalforsamlingen
 6. Valg af styregruppemedlemmer
  På valg er: Else Rasmussen, Else Jensen, Gunna Steenskov og Nico Pedersen (alle modtager genvalg – 1 år). Knud Mikkelsen (modtager genvalg – 2 år). Jens Kidmose og Erik Nielsen (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af to suppleanter
  På valg er: Allan Decklis og Flemming Sørensen
 8. Eventuelt


  Der serveres kaffe ifm generalforsamlingen.

  Venlig hilsen
  Nordmors Kultur- og Aktivitetshus’ bestyrelse