Nordmors Kultur- og Aktivitetshus

Nordmors Kultur- og Aktivitetshus
Sejersvej 19, Sejerslev
7900 Nykøbing M

·

OBS OBS! · generalforsamlingen er aflyst/udsat pga covid 19

Generalforsamling i Nordmors Kultur- og Aktivitetshus · 2020

Mandag den 2. november 2020 kl. 19.00

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Styregruppens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden (Else Rasmussen) i hænde senest en uge før generalforsamling.

6. Valg af styregruppemedlemmer

7. På valg er: Else Rasmussen, Else Jensen, Gunna Steenskov og Nico Pedersen (alle modtager genvalg)

8. Valg af to suppleanter:
På valg er: Allan Decklis og Flemming Søndergaard  

9.  Eventuelt

Der serveres kaffe undervejs.

Venlig hilsen
Nordmors Kultur- og Aktivitetshus