Nordmors Kultur- og Aktivitetshus

Nordmors Kultur- og Aktivitetshus
Sejersvej 19, Sejerslev
7900 Nykøbing M

·

Generalforsamling i Nordmors Kultur- og Aktivitetshus
Torsdag den 19. maj 2022 kl. 19.00

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Styregruppens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden (Else Rasmussen)  i hænde senest 1 uge før generalforsamling.

6. Valg af styregruppemedlemmer
På valg er: Else Rasmussen, Else Jensen, Gunna Steenskov og Nico Pedersen (alle modtager genvalg).

7. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Allan Decklis og Kristian Andersen

9.  Fremtidige aktiviteter                                

10.  Eventuelt                          

Der serveres kaffe. 

Venlig hilsen
Nordmors Kultur- og Aktivitetshus