Kirke- og sogneblad

Kirke- og Sogneblad for Sejerslev, Ejerslev og Jørsby udkommer 4 gange om året. Bladet indeholder information om aktiviteter, gudstjenester, sogneaftener, møder mm. Desuden information fra de mange foreninger og klubber, der er aktive på Nordmors.
Læs Kirke- og sogneblad nr. 4 2020 (oktober · november · december 2020).

 
 

·

Tidligere udgaver, 2020

Læs Kirke- og sogneblad nr. 1 2020 (januar, februar, marts 2020).

Læs Kirke- og sogneblad nr. 2 2020 (april, maj, juni 2020)

Læs Kirke- og sogneblad nr. 3 2020 (juli, august, september 2020)