Velkommen

På Nordmors er vi så heldige at have en helt enestående natur med alt fra lave strandenge til molerskrænter, agerland og skov. Vi har fjorden på tre sider med gode badesteder og rig mulighed for lystfiskeri.
Vi har historiske/mytiske steder og seværdigheder som Skarregaard, Kong Fegges Grav og Fossil- og Molermuseet med fantastiske fund.

På Nordmors er der aktive lokalsamfund, som igangsætter og gennemfører projekter. Her kan blandt andet nævnes Ejerslev Havn, Hundsø, vådområdet Biskæret, Skarregaard Natur- og Kulturcenter, Nordmors Erhvervsudvikling, Byparken i Sejerslev og badebroen ved Skranderup. Desuden Fremtidens Landskaber og Feggeklit – med historien om Amled.

Nordmors.dk
Gå på opdagelse på Nordmors.dk – find information om alt fra aktiviteter og projekter til natur og dyreliv, seværdigheder, overnatningsmuligheder, spisesteder, indkøb, virksomheder, praktisk information vedr. transport og meget mere.

Området har adskillige badestrande, bl.a. ved Skranderup, Kraghøj og Ejerslev Lyng.

Der er et omfattende naturstisystem på Nordmors. Kort forefindes bl.a. hos øens turistbureau – Visitmors.dk – på Morsø Kommunes hjemmeside – Mors.dk – og på Spor i Landskabet – Spor.dk. Af yndede ruter/ture kan bl.a. nævnes Skranderup Skov, Dybhav, Buksør Odde, og området ved Ejerslev Lyng samt Ejerslev Havn og Lagunen.
Vistimors.dkMors.dkSpor.dk

Efter et besøg på Fossil- og Molermuseet med en fantastisk samling af fossiler eller besøg på Skarregaard kan man med fordel gå en tur ad den smukke natursti til den restaurerede tørrelade ved det gamle Skarrehage Molerværk.
Mere info på Museummors.dk/Fossil- og Molermuseet og via Facebook /Skarregaard Natur- og Kulturcenter >

Facebook/Nordmors beboerforening
Nordmors.dk suppleres naturligvis af en Facebook side, hvor alle medlemmer er velkomne til at udveksle information om alt muligt. Facebook.com/Nordmors Beboerforening >

Nordmors Pastorat / Sognene
Nordmors Pastorat består af de fem sogne: Alsted, Ejerslev, Jørsby, Sejerslev, og Sønder dråby – med de respektive fem kirker.
Fælles sognepræst er Peder Hald Jensen, Sejerslev Præstegård, Sejersvej 48, 7900 Nykøbing M
NordmorsPastorat.dk

Kirke- og sognebladet 
– udkommer 4 gange om året. Bladet udgives i fællesskab af sognene Alsted, Ejerslev, Jørsby, Sejerslev og Sønder Dråby. Bladet indeholder information om aktiviteter, gudstjenester, sogneaftener/kocerter, møder mm.  Desuden information fra de mange aktive foreninger og klubber på Nordmors. Læs/hent aktuelle blad >

Naturfriskolen Nordmors og Nordmors Børnegård
Skolen har ca. 45 elever fordelt på 0. – 8. klasse. Til skolen er knyttet en skolefritidsordning for børn til og med 3. klasse samt en landsbybørnehave. Naturfriskolen.dk

Min Købmand Sejerslev og Sejerslev Bageri
Dagligvarer, brød mv.; desuden håndkøbsmedicin hos Min Købmand, der også varetager forsendelser for GLS >

Håndværkere, butikker, virksomheder, værksteder mv.
Se en samlet liste på Telefonlisten

Nordmors Fritidscenter og Nordmorshallen
Hallen har alle de faciliteter, man kan forvente af et fritidscenter. Desuden cafeteria og motionscenter.

Ud at spise, selskaber mv.
Feggesund Kro, Café Den Blå Lagune/Ejerslev Havn, Nordmors Fritidscenter, Gullerup Strand Kro m.fl. >

Overnatning
Feggesund Kro, Gerlis Camping, B&B 4U, B&B Hesselbjerg med flere. Se Overnatning >

Transport
Bus 701 kører mellem Sejerslev, Ejerslev og Nykøbing. Bus 707 kører mellem Sejerslev, Flade og Ø. Jølby på skoledage. Mere info under Transport
Feggesundfærgen sejler mellem Thy og Mors hvert 20. minut. Se sejlplaner for sommer og vinter under Transport

Nordmors.dk er blevet til som et markedsføringsorgan for HEJS, foreningen til Nordmors’ fremme. HEJS = Hesselbjerg, Ejerslev, Jørsby, Sejerslev.

Siden er et oplagt sted at søge oplysninger og information om vores skønne lokalområde, om aktiviteter, tiltag og meget mere. Vi opfordrer alle til at levere materiale til siden såvel som at bruge den aktivt.


Med håb om stor interesse, på vegne af nordmors.dk

Nordmors beboerforening


Info sendes til:
Karin Andersen, webmaster
ka(at)finnnygaard.com