Nordmors Børnegård

Nordmors Børnegård er en kommunal integreret institution. Vi har en vuggestue, der er normeret til 12 børn og en børnehave normeret til 35 børn. 

Børnegårdens overordnede pædagogik tager udgangspunkt i det anerkendende, inkluderende og ressourceorienteret menneskesyn. Vores pædagogiske praksis bygger på relationer.Læs mere på vores hjemmeside, eller kom og besøg os.

Nordmors Børnegård >