Nordmors beboerforening

Bestyrelsen

Formand
Margit Lund
Telefon 2425 2999
E-mail margitlund36@gmail.com

Næstformand
Anette Stagstrup

Sekretær
Gerda Kær

Kasserer
Anne Juhl Lauridsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Poul Bak
Poul Sørensen
Lasse Lund

Suppleant
Valdemar MikkelsenNordmors Beboerforening
nordmorsbbforening@gmail.com