Nordmors beboerforening

Bestyrelsen

Formand
Poul Bak
Telefon 5152 1374
E-mail poulandreasbak@gmail.com

Næstformand
Anette Stagstrup

Sekretær
Gerda Kær

Kasserer
Joan Dvinge

Anne Juhl

Margit Lund

Allan Dechlis

Nordmors Beboerforening
nordmorsbbforening@gmail.com

Generalforsamling 2021 >