Nordmors beboerforening

Bestyrelsen

Formand
Margit Lund
Telefon 2425 2999
E-mail margitlund36@gmail.com

Næstformand
Anette Stagstrup

Sekretær
Gerda Kær

Kasserer
Joan Dvinge

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Anne Juhl
Poul Bak
Allan DechlisNordmors Beboerforening
nordmorsbbforening@gmail.com

Generalforsamling 2021 >