Generalforsamling 2024

Der indkaldes herved til Generalforsamling i Nordmors Beboerforening onsdag 20. marts 2024 kl. 19.00 i Kultur- og Aktivitetshuset i Sejerslev.

Der vil være mulighed for at købe årets medlemskort ved indgangen.

Aktuelt på Nordmors

Før selve generalforsamlingen giver Meiner Nørgaard og udvalgt embedsmand fra Morsø Kommun en gennemgang af muligheder for bustransport på Mors, som det ser ud i dag og næste år. Marie Black Jensen og Ditte Underbjerg kommer og fortæller om et legeplads-projekt i Gadekæret, som de er ved at søge penge til.

– Og man må gerne stille spørgsmål

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer
  2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode
  3. Det reviderede regnskab forelægges
  4. Forslag fra medlemmer (Skal være Margit lund i hænde senest den 14/3)
  5. Forslag til foreningens fremtidige arbejde
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Margit (modtager genvalg), Anette (modtager genvalg), Gerda (modtager genvalg) og Lasse Lund (modtager ikke genvalg). 
  7. Valg af revisor og suppleanter
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

Vi slutter aftenen af med kaffe/the og snitter. 

Forslag til dagsorden skal sendes til formand Margit Lund, Kongevejen 59, 7900 Sejerslev. Eller på mail: margitlund36@gmail.com.