Generalforsamling

i Nordmors Kultur- og Aktivitetshus
Torsdag den 25. maj 2023 kl.19.00

Dagsorden.

1.  Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Styregruppens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden (Else Rasmussen) i hænde senest 1uge før generalforsamling.

6. Valg af styregruppemedlemmer

 På valg er: Flemming Søndergaard, Margit Lund og Knud Mikkelsen
(alle modtager genvalg)

7. Valg af 2suppleanter:

På valg er:  Allan Decklis og Kristian Andersen 

8.  Eventuelt

Der serveres kaffe.

Venlig hilsen
Nordmors Kultur-og Aktivitetshus